img

Hòa nhạc đặc biệt - CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ LẠI

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam
  • Thời gian: 19/06/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Thiện Minh Nguyễn Huy Phương Nguyễn Trinh Hương
Tháng 06
19
Thứ 6
img

VNSO Special Concert (HOÃN)

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 06/08/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 08
06
Thứ 5