DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM (VNSO)

MÙA DIỄN 2018 | TẢI VỀ (.pdf)

 

 

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN III

28/11/2018

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

VNSO & VNAMHÒA NHẠC ĐẶC BIỆT SỐ 4 - "MAHLER NIGHT"

14/12/2018

20:00 | Phòng hòa nhạc HVANQGVN

READ MORE

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 117

04/01/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

Sat
Nov 17

28 Nov 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
Mua vé
04 Jan 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 117 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
Mua vé
14 Dec 20:00 Fri VNSO & VNAMHÒA NHẠC ĐẶC BIỆT SỐ 4 - "MAHLER N... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
Mua vé
16 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
Mua vé
19 Jan 20:00 Sat HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20...
16 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
Mua vé
19 Jan 20:00 Sat HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
28 Nov 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
Mua vé

Đăng ký tài trợ cá nhân
& thành viên hòa nhạc

Doanh nghiệp tài trợ

Acecook
Toyota
VNA
SDVN
BITEXCO GROUP
AJINOMOTO
HOTEL NIKKON
GA consultant
MUFG
NTT Việt nam
Melia
GOETHE
Japan Foundation
Institut Francais Ha noi
NHKSO TOKYO
NTW
More
Cassia