bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 (HOÃN)

10/06/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Hòa nhạc đặc biệt - CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ LẠI

19/06/2020

20:00 | Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

Xem thêm

VNSO Special Concert (HOÃN)

06/08/2020

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Fri
May 29

10 Jun 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 (HOÃN) Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Công Thắng - Violin
26 Aug 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 133 - CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano
10 Sep 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 134 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Quỳnh - Piano
19 Jun 20:00 Fri Hòa nhạc đặc biệt - CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ LẠI Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Công Thắng - Violin
06 Aug 20:00 Thu VNSO Special Concert (HOÃN) Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano